Banner Donátor.cz
Rokytnice nad Rokytnou

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Rokytnice nad Rokytnou

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 96 828 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 96 828 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
3500 z 96828
      9 z 157
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 23. 5. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 96.828 Kč
Dary donátorů 3.500 Kč
Zbývá vybrat 93.328 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 96.828 Kč
Dary donátorů 16.060 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 138.509 Kč
Převod z roku 2021 520 Kč
Dary donátorů 10.090 Kč
Bonus: covid + energie 500 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 92.732 Kč
Převod z roku 2020 320 Kč
Dary donátorů 22.540 Kč
Bonus (covid-19) 500 Kč
Vybráno navíc 520 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 52.607 Kč
Dary donátorů 13.680 Kč
Vybráno navíc 320 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 65.083 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
65.083 Kč
600 Kč
7.777 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 64.680 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
64.680 Kč
0 Kč
10.433 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 52.592 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
52.592 Kč
7.610 Kč
0 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.