Třebíč-zámek
Třebíč-zámek

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Třebíč-zámek

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 231 529 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 231 529 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
44150 z 231529
     39 z 416
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 23. 5. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 231.529 Kč
Dary donátorů 44.150 Kč
Zbývá vybrat 187.379 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 231.529 Kč
Dary donátorů 116.400 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 222.105 Kč
Převod z roku 2021 10.850 Kč
Dary donátorů 85.665 Kč
Bonus: covid + energie 1.500 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 226.802 Kč
Převod z roku 2020 7.000 Kč
Dary donátorů 73.735 Kč
Bonus (covid-19) 4.000 Kč
Vybráno navíc 10.850 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 221.572 Kč
Dary donátorů 75.265 Kč
Vybráno navíc 7.000 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 129.103 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
129.103 Kč
35.905 Kč
31.500 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 121.527 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
121.527 Kč
14.465 Kč
22.400 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 129.107 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
129.107 Kč
22.600 Kč
3.000 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.