Banner Donátor.cz
Dačice

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Dačice

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 194 854 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 194 854 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
23650 z 194854
     21 z 334
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 18. 7. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 194.854 Kč
Dary donátorů 23.650 Kč
Zbývá vybrat 171.204 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 194.854 Kč
Dary donátorů 22.500 Kč
Zbývá vybrat 172.354 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 145.617 Kč
Převod z roku 2021 2.300 Kč
Dary donátorů 17.200 Kč
Bonus: covid + energie 0 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 143.147 Kč
Převod z roku 2020 2.100 Kč
Dary donátorů 19.800 Kč
Bonus (covid-19) 500 Kč
Vybráno navíc 2.300 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 134.880 Kč
Dary donátorů 28.400 Kč
Vybráno navíc 2.100 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 18. 7. 2024)
Převod z loňského roku 30 Kč
Stanovená výše příspěvku farnosti 133.324 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
133.324 Kč
16.000 Kč
12.500 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 101.578 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
101.608 Kč
11.500 Kč
14.500 Kč
Uhrazeno navíc 30 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 159.832 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
159.832 Kč
12.750 Kč
7.900 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.