Banner Donátor.cz
Náměšť nad Oslavou

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Náměšť nad Oslavou

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
15950 z 0
     39
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 14. 1. 2022)
Výše příspěvku dosud nebyla stanovena.
Převod z roku 2021 12.785 Kč
Dary donátorů 3.165 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 14. 1. 2022)
Výše příspěvku farnosti 111.811 Kč
Převod z roku 2020 6.334 Kč
Dary donátorů 70.181 Kč
Bonus (covid-19) 500 Kč
Vybráno navíc 12.785 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 14. 1. 2022)
Výše příspěvku farnosti 111.964 Kč
Převod z roku 2019 365 Kč
Dary donátorů 67.631 Kč
Vybráno navíc 6.334 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 14. 1. 2022)
Převod z loňského roku 365 Kč
Stanovená výše příspěvku farnosti 90.305 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
90.670 Kč
47.992 Kč
13.531 Kč
Uhrazeno navíc 365 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 14. 1. 2022)
Stanovená výše příspěvku farnosti 79.244 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
79.609 Kč
36.184 Kč
16.866 Kč
Uhrazeno navíc 365 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 14. 1. 2022)
Stanovená výše příspěvku farnosti 79.244 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
79.244 Kč
14.048 Kč
10.830 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.