Banner Donátor.cz
Osová Bítýška

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Osová Bítýška

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 117 046 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 117 046 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
28300 z 117046
     22 z 168
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 20. 4. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 117.046 Kč
Dary donátorů 28.300 Kč
Zbývá vybrat 88.746 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 117.046 Kč
Převod z roku 2022 2.750 Kč
Dary donátorů 101.100 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 107.250 Kč
Převod z roku 2021 7.300 Kč
Dary donátorů 99.200 Kč
Bonus: covid + energie 3.500 Kč
Vybráno navíc 2.750 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 107.165 Kč
Převod z roku 2020 58.782 Kč
Dary donátorů 50.400 Kč
Bonus (covid-19) 1.000 Kč
Vybráno navíc 7.300 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 101.782 Kč
Dary donátorů 103.082 Kč
Vybráno navíc 58.782 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 20. 4. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 60.027 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
60.027 Kč
24.170 Kč
10.526 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 20. 4. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 64.898 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
64.898 Kč
21.970 Kč
12.391 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 20. 4. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 48.877 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
48.877 Kč
10.961 Kč
4.400 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.