DONATOR.CZ
ŘKF Jaroměřice nad Rokytnou

Projekt

Zachraňme barokní perlu!

0 z 1200000
      0

Darovat hned

Jednorázový dar

Darovat hned

Darovat pravidelně

Pravidelný donátor

Darovat pravidelně

Popis projektu

Zachraňme barokní perlu!

Vážení návštěvníci těchto stránek,

nabízíme vám možnost pravidelně podporovat opravu a záchranu našeho chrámu sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou prostřednictvím dárcovského portálu donátor.cz.

Vaše finanční příspěvky pomohou naší farnosti zajistit potřebné zdroje spolufinancování projektu, bez kterých bychom nebyli schopni dotaci ve výši 94 mil. čerpat a díky tomu tak náš farní kostel opravit a zachránit.

Zhotovitelem projektu „Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny“, který uspěl ve veřejném výběrovém řízení, je společnost ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. s nabídnutou nejnižší cenou ve výši 107 mil Kč.

Celková cena projektu bude však cca 113 mil. Kč. Tato cena zahrnuje pořízení projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotaci, zajištění výběrového řízení, archeologický průzkum, stavební práce, restaurování, technický dozor investora, autorský dozor, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, úprava liturgického prostoru a další činnosti.

Do 31. 12. 2020 farnost na krytí vlastního podílu financování získala od dárců a podporovatelů projektu více než 7 mil. Kč.

Děkuji za všechny vaše modlitby a finanční dary věnované na krytí vlastního podílu farnosti pro financování tohoto mimořádného projektu.

Otec Tomáš, farář

SpoluPULSujeme

Portál DONÁTOR.cz® provozuje Biskupství brněnské,
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

Realizátoři projektů tímto děkují Fondu PULS
za zprostředkování a technickou podporu.