Duchovní správa u kostela sv. Maří Magdalény

Projekt

Oprava Maří Magdaleny

Příjemce daru:Duchovní správa u kostela sv. Maří Magdalény
Františkánská 501/2, 602 00 Brno
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr, rektor kostela
Příjemce daru:Duchovní správa u kostela sv. Maří Magdalény
Františkánská 501/2, 602 00 Brno
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr, rektor kostela
17685 z 0
     29
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Popis projektu

Oprava Maří Magdaleny

V červnu 2019 se na omítkách interiéru kostela začínají objevovat drobné nevinně vpadající trhliny. Běžně by si jich nikdo nevšiml, ale kostel byl v nedávné době opravený a interiér byl doposud bez jediné trhlinky. V té době nikdo netušil, že došlo k porušení vodovodní přípojky a do podloží každou minutu unikají litry vody, které za několik dní naprosto změní chod kostela. Progrese šíření trhlin v následujících dnech napovídá, že kostel není staticky v pořádku. Začíná tedy intenzivní „pátrání“ po příčinách poruchy, které po několika dnech odhalí poruchu na přípojce, to ale již stovky kubíků natečené vody stačily silně podmáčet podloží a pro kostel začíná „apokalyptický“ scénář. Trhliny se každý den viditelně zvětšují, mnohé mají šířku několik centimetrů a dá se jimi prostrčit dlaň a začíná docházet k naklánění věže. V tuto chvíli je jasné, že během několika dní, pokud nedojde k podchycení věže, dojde k jejímu zřícení a spolu s ní i velké části kostela. Pod nepředstavitelným psychickým tlakem je statik, který vymýšlí řešení provizorního podepření, které musí být jednoduché, účinné a hlavně bezpečné a prakticky ihned proveditelné. Je navrženo zapření věže pomocí čtyř vzpěr (a dvanáctimetrových pilot). Věž je tedy provizorně zajištěna, zůstává ale všemožně potrhaná konstrukce kostela (především presbytáře) a s rizikem kolapsu klenby. Kostel zůstává nadále uzavřený pro veřejnost.

Od této doby byly na kostele prováděny nejrůznější posudky a průzkumy za účasti renomovaných znalců a expertů. Po určité době sledování a měření je v presbytáři zbudována dřevěná podpůrná konstrukce, která spolu s ocelovými táhly zajistí statickou stabilitu kostela do doby, než bude provedena celková sanace této fatální havárie. Toto provedené podepření nám umožňuje, abychom alespoň v určitém omezeném provozu kostel zpřístupnit věřícím.

V této době se začíná připravovat komplexní projekt opravy kostela, který bude obsahovat sanaci podloží, stěn, kleneb i opravu krovu a střechy, která se připravovala před touto havárii.

I dnes se na kostele objevuji stále nové trhliny, které ukazují na stálou nestabilitu podloží.