Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Projekt

Noc kostelů

500 z 300000
      3

Darovat hned

Jednorázový dar

Darovat hned

Darovat pravidelně

Pravidelný donátor

Darovat pravidelně

Popis projektu

Noc kostelů

Základní myšlenkou Noci kostelů je představit křesťanství prostřednictvím nízkoprahové nabídky, která je přístupná a srozumitelná pro nejširší veřejnost a vytvořit prostor pro setkání na místech, která jsou nejen součástí našeho kulturního dědictví, ale také života církve. Noc kostelů znamená otevření zapojených kostelů ve večerních a nočních hodinách, otevření veřejnosti běžně nepřístupných míst (sakristie, kapitulní síně, refektáře), zpřístupnění kostelních věží, klášterních prostor a zahrad, doprovodný duchovní program zahrnující liturgii, hudební vystoupení či možnost setkání a rozhovoru s kněžími, kazateli, řeholníky. Nedílnou součástí je také doprovodný kulturně-vzdělávací program jako např. komentované prohlídky, besedy, workshopy či divadelní představení, a mnoho dalších aktivit.

Každoročně se do Noci kostelů zapojuje v celé České republice více než 1500 kostelů a modliteben, v nichž je pro návštěvníky připraveno více než 7000 programů. Na organizaci Noci kostelů se v jednotlivých kostelech podílí několik tisíc dobrovolných pořadatelů.

Pro zajištění prezentace a pozvání návštěvníků z řad nejširší veřejnosti je třeba aktualizovat a spravovat databázi a webové stránky www.nockostelu.cz, které jsou pro tuto pastorační aktivitu hlavním komunikačním prostředkem. Propagace je realizována všemi dostupnými formami, a to v několika etapách od dlouhodobé po intenzivní propagaci, kdy jsou zapojené kostely označeny propagačními poutači a v kostelech a na informačních centrech jsou návštěvníkům k dispozici tištěné materiály s informacemi o programu Noci kostelů a o jednotlivých kostelech.

Rozpočet projektu

Dary donátorů na zajištění Noci kostelů v roce 2019 budou použity takto v Kč
Modernizace, aktualizace a provoz webu 60 000
Koordinace a správa databáze 240 000
Celkem 300 000
Cílová částka 300 000

Zpráva o realizaci projektu

Do Noci kostelů je k 17. 5. zapojeno více než 1600 kostelů a modliteben. Pro návštěvníky byly vydány brožury s programem, pro potřeby farností a sborů plakáty formátů A1-A5, zapojené kostely a modlitebny jsou označeny poutači, pro propagaci v médiích byl zajištěn audiospot a videospot. Webové stránky www.nockostelu.cz upravené do responzivní podoby vhodné pro všechna mobilní zařízení nabízejí více než 7000 programů.

SpoluPULSujeme

Portál DONÁTOR.cz® provozuje Biskupství brněnské,
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

Realizátoři projektů tímto děkují Fondu PULS
za zprostředkování a technickou podporu.