DONATOR.CZ
Římskokatolická farnost Pozořice

Projekt

Daruj farnosti Pozořice

2420 z 0
      6

Darovat hned

Jednorázový dar

Darovat hned

Darovat pravidelně

Pravidelný donátor

Darovat pravidelně

Popis projektu

Daruj farnosti Pozořice

Vážení farníci,

nabízíme Vám možnost pravidelně podporovat naši pozořickou farnost prostřednictvím dárcovského portálu donátor.cz. Vaše dary pomohou zajistit nejenom nezbytné výdaje spojené s chodem farnosti (provoz, údržba a opravy), ale i nejrůznější pastorační aktivity, které slouží jejímu rozvoji. Všichni registrovaní dárci obdrží automaticky potvrzení o darech pro snížení daňového základu, což při darování v rámci kostelní sbírky není možné. Budeme vděčni, když se rozhodnete podporovat pozořickou farnost i touto formou trvalého dárcovství.

S vděčností za Vaši trvalou podporu

Otec Pavel a členové Ekonomické rady farnosti Pozořice

SpoluPULSujeme

Portál DONÁTOR.cz® provozuje Biskupství brněnské,
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

Realizátoři projektů tímto děkují Fondu PULS
za zprostředkování a technickou podporu.