Banner Donátor.cz

Projekt

Daruj farnosti Pozořice

Příjemce daru:Římskokatolická farnost Pozořice
Na Městečku 13, 664 07 Pozořice
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: R.D. Mgr. Pavel Lacina
Příjemce daru:Římskokatolická farnost Pozořice
Na Městečku 13, 664 07 Pozořice
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: R.D. Mgr. Pavel Lacina
2420 z 0
      6
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Popis projektu

Daruj farnosti Pozořice

Vážení farníci,

nabízíme Vám možnost pravidelně podporovat naši pozořickou farnost prostřednictvím dárcovského portálu donátor.cz. Vaše dary pomohou zajistit nejenom nezbytné výdaje spojené s chodem farnosti (provoz, údržba a opravy), ale i nejrůznější pastorační aktivity, které slouží jejímu rozvoji. Všichni registrovaní dárci obdrží automaticky potvrzení o darech pro snížení daňového základu, což při darování v rámci kostelní sbírky není možné. Budeme vděčni, když se rozhodnete podporovat pozořickou farnost i touto formou trvalého dárcovství.

S vděčností za Vaši trvalou podporu

Otec Pavel a členové Ekonomické rady farnosti Pozořice