Banner Donátor.cz

POČET DONÁTORŮ

8.369

DARY DONÁTORŮ K 23. 2. 2024

3.598.435 Kč

Velká rodina malých dárců
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Aktuality

Teologické večery na brněnském biskupství

Na šesti setkáních Vás uvítají přednášející Doc.Petr Dvořák, Ph.D. a Mgr. Stanislav Drobný, Th.D.

Více na stránkách biskupství brněnského: biskupstvi.cz

Sledujte videokanál Fondu PULS

O Pulsu

Prostřednictvím fondu PULS se můžete podílet především na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v naší diecézi působí 325. Řada kněží kromě služby ve farnosti vykonává i specifickou pastorací například v nemocnicích, armádě, ve vězeňství, v církevním školství apod. Mzdy pro kněze zajišťuje brněnské biskupství z darů donátorů fondu PULS, z výsledku své hospodářské činnosti a do roku 2029 ještě i z (klesajícího) příspěvku státu. Děkujeme nejen za Vaši hmotnou podporu, ale i za veškerou pomoc a spolupráci, kterou podporujte kněze ve farnostech. Hodnota Vašich darů nespočívá v jejich výši, ale je především projevem spoluodpovědnosti za budoucnost diecéze.

Měříme PULS naší diecéze

Velká rodina malých dárců