Banner Donátor.cz

POČET DONÁTORŮ

8.224

DARY DONÁTORŮ K 24. 3. 2023

5.185.802 Kč

Velká rodina malých dárců
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Aktuality

Pouť donátorů do Porta Coeli

Opět po roce nás čeká společné setkání! více … Minulý rok jsme společně prožili krásné setkání při donátorské pouti do Žarošic. Ani letos si nenecháme ujít příležitost se s Vámi všemi potkat a proto vás zveme v sobotu 27.května na společnou pouť donátorů do Předkláštří u Tišnova. V areálu kláštera Porta Coeli budeme moci společně prožít krásné odpoledne. Mši svatou přijede opět celebrovat otec biskup Pavel Konzbul a po skončení budeme mít prostor pro doprovodný program. Doporučujeme prohlídku nádherně opraveného kostela Nanebevzetí Panny Marie, zastavení pro kávičku v Pulsovní kavárně a občerstvení v pivovarské hospůdce. V letošním roce nás přijedou hudebně rozveselit Ukulele Orchestra jako Brno! ZAKROUŽKUJTE SI DATUM V KALENDÁŘI, DALŠÍ INFORMACE BUDOU BRZY NÁSLEDOVAT

Potvrzení o darech

Abychom šetřili finanční prostředky za poštovné a usnadnili práci kontaktních osob ve farnostech, nově si můžete potvrzení o darech stáhnout ve Vašem osobním donátorském profilu MůjPULS. V případě zapomenutého hesla klikněte ZDE. Pokud by Vám tato možnost nevyhovovala napište na puls@dieceze.cz a obratem Vám potvrzení doručíme.

Letos odpočet až 30% ze základu daně !

Pro rok 2022 byl zvýšen limit pro odpočet darů a to až do výše 30 % základu daně.“ více … „Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění (darů), pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Pro rok 2022 byl zvýšen limit pro odpočet darů a to až do výše 30 % základu daně.“ V průběhu ledna bude fond Puls rozesílat všem dárcům potvrzení o výši přijatého daru. Tento formulář pak můžete použít pro své daňové přiznání za rok 2022.

O Pulsu

Prostřednictvím fondu PULS se můžete podílet především na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v naší diecézi působí 325. Řada kněží kromě služby ve farnosti vykonává i specifickou pastorací například v nemocnicích, armádě, ve vězeňství, v církevním školství apod. Mzdy pro kněze zajišťuje brněnské biskupství z darů donátorů fondu PULS, z výsledku své hospodářské činnosti a do roku 2029 ještě i z (klesajícího) příspěvku státu. Děkujeme nejen za Vaši hmotnou podporu, ale i za veškerou pomoc a spolupráci, kterou podporujte kněze ve farnostech. Hodnota Vašich darů nespočívá v jejich výši, ale je především projevem spoluodpovědnosti za budoucnost diecéze.

Měříme PULS naší diecéze

Velká rodina malých dárců