Banner Donátor.cz

POČET DONÁTORŮ

8.640

DARY DONÁTORŮ K 18. 7. 2024

10.837.073 Kč

Velká rodina malých dárců
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Aktuality

TEĎ BY TO ŠLO!

Tímto heslem zahajuje o Velikonocích 2024 fond Puls novou akci pro donátory:

Za každého nového donátora přihlášeného od 1. dubna do konce roku 2024 získá farnost 1000 Kč!

Přidejte se do naší Velké rodiny malých dárců!

Sledujte videokanál Fondu PULS

O Pulsu

Prostřednictvím fondu PULS se můžete podílet především na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v naší diecézi působí 325. Řada kněží kromě služby ve farnosti vykonává i specifickou pastorací například v nemocnicích, armádě, ve vězeňství, v církevním školství apod. Mzdy pro kněze zajišťuje brněnské biskupství z darů donátorů fondu PULS, z výsledku své hospodářské činnosti a do roku 2029 ještě i z (klesajícího) příspěvku státu. Děkujeme nejen za Vaši hmotnou podporu, ale i za veškerou pomoc a spolupráci, kterou podporujte kněze ve farnostech. Hodnota Vašich darů nespočívá v jejich výši, ale je především projevem spoluodpovědnosti za budoucnost diecéze.

Měříme PULS naší diecéze

Velká rodina malých dárců